Vidensdeling til uddannelsen

Undervejs på DAC-uddannelsen vil den studerende få behov for at finde information og viden inden for studiet af afhængigheder. Her har vi lavet en liste over kilder, som indeholder relevant viden omkring området

Gode links for videndeling

Center for Alkoholforskning:
>> www.si-folkesundhed.dk/Forskning/Sundhedsvaner/Alkohol.aspx

Center for Rusmiddelforskning:
>> www.crf.au.dk

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade:
>> www.spiseforstyrrelser.dk

Misbrugspolitisk Magasin:
>> www.misbrugspolitiskmagasin.dk

Stof – tidsskrift for stofmisbrugsområdet:
>> www.stofbladet.dk

VCF Socialt Udsatte udgiver gratis bøger og tidsskriftet ’Udsat’:
>> www.servicestyrelsen.dk

Print Friendly, PDF & Email