Studieforløb på DAC-uddannelsen

Sådan ansøger du om optagelse

DAC-uddannelsen består af tre semestre, som tilsammen strækker sig over 18 måneder. 
Nedenstående oversigt er en skitse over uddannelsesforløbet. Den endelige semesterplan bliver oplyst forud for hvert semester.

1. semester på DAC-uddannelsen

September – februar:

Undervisning
Journalopgave 1
Undervisning
Projektopgave 1

Individuel målsætning for praktik 1
6 ugers praktik
Logbog

Efterårsferie uge 42
Juleferie uge 52

2. semester på DAC-uddannelsen:

marts – august:

Praktik 1 -fortsat
Undervisning
Individuel målsætning for praktik 2

Projektopgave 2 / Semesterprøve

Sommerferie uge 35

3. semester på DAC-uddannelsen:

September – februar:

12 ugers praktik
Journalopgave 2
Undervisning

Afsluttende eksamen
(eksamensprojekt og mundtlig eksamination)

Efterårsferie uge 42
Juleferie uge 52

Print Friendly, PDF & Email