Projektopgaver

Inden den afsluttende eksamen skal den studerende – foruden en række kortere skriftlige opgaver, skrive to projektopgaver enten individuelt eller i grupper.

I projektopgaverne skal den studerende beskæftige sig med en eller flere problemstillinger inden for dels selvhjælpsgrupper og dels afhængighedsbehandling, -rådgivning og -forebyggelse.

Eksempler på problemformuleringer:

  • Er selvhjælpsgrupperne religiøse?
  • På hvilken måde kan ACA være til hjælp for voksne børn af alkoholikere?
  • Hvad er ludomani, og hvordan kan det behandles?
  • Hvordan kan substitutionsbehandlingen af stofmisbrugere i Danmark optimeres?
Print Friendly, PDF & Email