Praktiksteder som DAC-uddannelsen kan anbefale

Praktiksteder

 

I princippet kan DAC-uddannelsens studerende komme i praktik på en hvilken som helst arbejdsplads, der beskæftiger sig med målgruppen for uddannelsen, og som kan tilbyde et forløb på 30 timer om ugen samt stille en vejleder til rådighed.

Et praktiksted kan fx være et privat dag- eller døgnbehandlingssted for afhængige, et offentligt rusmiddelcenter eller et bo- eller opholdssted for unge eller andre målgrupper med misbrug kombineret med andre problematikker. Der kan også være tale om et værested eller en varmestue, hvor alle eller dele af stedets brugere har et misbrug. Endelig kan der etableres praktik på arbejdspladser, som beskæftiger sig med oplysning om afhængighed eller med forebyggelse.

 Det er den studerendes eget ansvar at have en forsikring, typisk en ullykkesforsikring, som også inkluderer krisehjælp. Vi kan desuden henvise til psykolog – eller selv tage en samtale med den studerende, evt. med henblik på at sende vedkommende videre. 

 

Hjælp til at finde en praktikplads

DAC-uddannelsen har kontakt med en række arbejdspladser, der er godkendt som praktiksteder. Listen kan bruges som udgangspunkt til at søge praktikplads, men det er ikke et krav at vælge et sted på listen. Hvis den studerende finder et alternativt praktiksted, skal det blot godkendes af studieadministrationen.

Bemærk venligst, at det er den studerendes eget ansvar at skaffe en praktikplads. Studieadministrationen står til rådighed med hjælp i ansøgningsprocessen.

 

>> Se og download listen over godkendte praktiksteder her.

Vil du høre mere om uddannelsen?

Send os en besked, eller giv os et kald på telefon: 42 49 32 92

  Hvorfor vælge DAC-uddannelsen?

  Uddan dig på kun 18 måneder

   

  Mange karrieremuligheder

   

  SU-berettiget voksenuddannelse

   

  Print Friendly, PDF & Email