Lær at arbejde med mennesker på DAC-uddannelsen

Om DAC-uddannelsen

 

Uddannelsen Danish Addiction Counselor (DAC) blev oprettet i 1993. Den bærende tanke var at skabe en uddannelse, som kunne tilføre behandlingsinstitutionerne professionalisme samt faglig og etisk kvalitet. DAC-uddannelsen var oprindeligt en del af behandlingscenteret Frederiksberg Centeret, men var uafhængig af behandlingsfilosofien.

 

Lær at yde hjælp til afhængige og pårørende

Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling af afhængige og pårørende til afhængige. Den studerende opnår gennem uddannelsen teoretisk og praktisk viden om afhængighed – og er efter bestået eksamen kvalificeret til at arbejde som misbrugskonsulent eller afhængighedsbehandler.

 

Uddan dig til arbejde med mennesker

En DAC-uddannets arbejde kan også have mere forebyggende karakter og omfatte oplysning og opsøgende arbejde. Derudover kan DAC-uddannelsen bruges mere bredt inden for relationsarbejde, mentorarbejde, coaching, adfærdsændring mv.

 

DAC-uddannelsen er blandt de korte uddannelser

Uddannelsen er et fuldtidsstudium på 18 måneder med start en gang om året (første uge i september). På uddannelsens tre semestre veksles der mellem teori og praksis. DAC-uddannelsen er brugerbetalt og SU-godkendt. Dimittender fra DAC-uddannelsen er berettiget til optagelse i en A-kasse.

Vil du høre mere om uddannelsen?

Send os en besked, eller giv os et kald på telefon: 42 49 32 92

Malet af studerende på DAC-uddannelsen 2012-2014

Hvorfor vælge DAC-uddannelsen?

Uddan dig på kun 18 måneder

 

Mange karrieremuligheder

 

SU-berettiget voksenuddannelse