Kortere skriftlige opgaver

Inden den afsluttende eksamen skal den studerende på DAC-uddannelsen skrive en række kortere skriftlige opgaver efterfulgt af to projektopgaver.

Logbog

I løbet af uddannelsens første praktik skal alle studerende skrive logbog. Logbogen er ment som et redskab til at reflektere over aspekter som praktikantrollen, behandlerrollen, arbejdsmetoderne og personalegruppen

Individuelt målsætningsskema:

Forud for praktikopholdene skal den studerende udarbejde et individuelt målsætningsskema. Her skal den studerende med udgangspunkt i praktikstedets profil og metoder opstille en række mål for praktikken. Det individuelle målsætningsskema er ment som et læringsredskab, som kan være med til at sætte refleksioner i gang, som kan bruges i samtaler med praktikstedet.

>> Hvis du er interesseret i at se et individuelt målsætningsskema, kan du downloade et skema her.

Journalopgaver

Den studerende skal skrive to journalopgaver, hvoraf den ene har tilknyttet en behandlingsplan. Med journalopgaverne skal den studerende give en systematisk redegørelse for en klients problemstillinger og behandlingsforløb.

Print Friendly, PDF & Email