Kommunikation og formidling

Du vil få træning i relevante kommunikationsformer for en misbrugskonsulent.

Der undervises i forskellige former for kommunikation og formidling. Det gælder både den interne kommunikation med kolleger og klienter og den eksterne kommunikation med offentlige instanser. Undervisningen omfatter skriftlig og mundtlig formidling, supervision og terapeutisk kommunikation. Desuden undervises der i sociallovgivning, da en behandler ofte i praksis fungerer som bindeled mellem klient og offentlige instanser. Blandt DAC-uddannelsens fag om kommunikation og formidling kan nævnes:

  • Skrivekursus i journal, status og behandlingsplan
  • Visuel præsentationsteknik
  • Praktiske øvelser i foredrag og mundtlig formidling
  • Terapeutisk kommunikation.

Måske du også er interesseret i at vide mere om fagområdet, afhængighed.
Afhængighed og dens konsekvenser er et område, som har meget fokus både i undervisningen og under uddannelsens praktikophold. Desuden vil du blive præsenteret for forskellige behandlingsmetoder:
>> Behandlingsmetoder.

Print Friendly, PDF & Email