A-kassen FTF-A

DAC-uddannelsen berettiger til dimittendoptagelse i en A-kasse (jf. §§ 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 560 af 4. juli 2002). Studerende på og dimittender fra DAC-uddannelsen har mulighed for at blive indmeldt i A-kassen FTF-A, som er funktionærernes A-kasse.

Dagpenge

Nyuddannede kan få dagpenge (og feriedagpenge) 1 måned efter uddannelsens afslutning. Dette er et gode, som udelukkende gælder, hvis indmeldelsen sker senest 2 uger efter sidste eksamen.

En A-kasse er en forsikring mod arbejdsløshed. Arbejdsmarkedet er i konstant bevægelse, hvor forholdene hurtigt kan ændre sig. Jobrådgiverne hos FTF-A kan ved individuelle samtaler gennemgå de enkelte medlemmers situation.

>> Læs mere om A-kassen FTF-A

Print Friendly, PDF & Email