Danger! Indicates a dangerous or potentially negative action.
TAK! Din ansøgning er modtaget - check e-mail confirmation.

Ansøgningsskema 2023 DAC-uddannelsen

Alle felter i ansøgningsskemaet bedes udfyldt på Mac eller PC
Du modtager en e-mail efter indsendelse (hvis ikke kontakt DAC-uddannelsen, kig først i spam)
Adgangskrav findes nederst på siden.


Indtast venligst navn
Indtast venligst alder
Indtast venligst adresse
Indtast venligst postnr. og by
Indtast venligst email
Indtast venligst telefon

JPG/PNG, max 3Mb
Vælg venligst en tilladt filtype Filstørrelser overskrider maksimum


max: 3 stk, PDF/WORD: max 2Mb hver
(hold CMD/CTRL for at vælge flere i samme mappe)
Vælg venligst en tilladt filtype Filstørrelser overskrider maksimum

1. Motivation

1.a. Hvad er din motivation for at ansøge om optagelse på DAC-uddannelsen?


2. CV

2.a. Oplist venligst dit CV. Al erfaring er relevant.

Uddannelse/kurser/erhvervserfaring/frivilligt arbejde/praktik Årstal
1.
.
.
2.
.
.
3.
.
.

3. Danskkundskaber og it-erfaring

3.a. Beskriv venligst dine danskkundskaber (mundtligt og skriftligt). Hvilken skolegang og hvilke eksaminer har du gennemført?

3.b. Er du vant til at bruge it i hverdagen? Beskriv venligst din erfaring.


4. Misbrug og afhængighed

4.a. Har du selv været i et misbrug/afhængig (sæt X)?

Hvis ja: Hvilken type afhængighed, og hvor længe har du været ude af din afhængighed?

Hvis ja: Har du haft tilbagefald? (Hvornår?)

Hvis ja.: Har du været i afhængighedsbehandling og evt. efterbehandling? (hvor og hvornår?)

4.b. Har du pårørende, som er/har været i et misbrug?


5. Selvhjælpsgrupper

5.a. Deltager du i selvhjælpsgrupper?

Hvis ja: Hvilke, og hvor længe har du deltaget?


6. Helbredsoplysninger

6.a. Hvordan er dit helbred? Angiv venligst eventuel brug af medicin.


7. Finansiering

7.a. Hvordan vil du finansiere uddannelsen (130.200,- kr.)?


8. Referencer

8.a. Hvem må vi eventuelt henvende os til for nærmere oplysninger om dig?

Jeg bekræfter hermed ægtheden af ovenstående oplysninger.


Formål
Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling af afhængige og deres pårørende. Den studerende opnår gennem uddannelsen teoretisk og praktisk viden om afhængighed.

Pris
kr. 130.200,00

Adgangskrav
Optagelse sker ud fra en samlet vurdering af den individuelle samtale og opfyldelse af nedenstående adgangskrav. I særlige tilfælde kan der dispenseres.

Stk. 1
Danskkundskaber på hf-niveau eller folkeskolens afgangsprøve suppleret med relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse.

Stk. 2
Minimum 2 års afholdenhed for afhængige.

Stk. 3
Indsigt i afhængighedsproblematikker og/eller pædagogisk erhvervserfaring.

Stk. 4
Stabile og afklarede forhold i relation til livssituation og eventuel afhængighed/ medafhængighed.

For at kunne optage dig, vil DAC-uddannelsen på et tidspunkt rekvirere personnummer.
Persondata opbevares så længe man er indskrevet ved DAC-uddannelsen.
Optages du ikke, bliver dine indsendte oplysninger slettet pr. 1/10.
Medmindre du ikke optages og ønsker at blive stående med henblik på ny ansøgning påfølgende studieår (kontakt os for at bekræfte).

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte uddannelsen på: kontakt@dac-uddannelsen.dk eller tlf. 42 49 32 92.

Med venlig hilsen
Studieadministrationen,
DAC-uddannelsen