GRUNDMODUL 2022

FÆRØERNE

 

Vi afholder det næste tre dages grundmodul på Færøerne 28, 29 & 30 april, kl. 9.00 til 15.30. Prisen er 7500 kr.

Underviser er Erik Hansen, socialpædagog, misbrugskonsulent & supervisor.

DAC-uddannelsen er ikke et behandlingssted, men en uddannelse og en vidensbank.
Vi arbejder ikke ud fra en bestemt holdning til misbrug og afhængighed, men tager dog grundlæggende udgangspunkt i de internationale diagnosekriterier for afhængighed, WHO’s ICD10.
Vi er åbne overfor andre måder at se misbrug og afhængighed på, således underviser nogle af vores dygtige undervisere ud fra en anden grundholdning end WHOs.

DAC underviser i en bred vifte af behandlingsmetoder.
Vi tror på, at jo flere metoder en misbrugsvejleder mestrer, jo bedre resultat for den der skal modtage behandlingen/vejledningen.

Vi uddanner mennesker der skal arbejde med andre mennesker, som har et misbrug eller en afhængighed – eller er berørte af andres misbrug eller afhængighed på den ene eller den anden måde. Og kært barn har mange navne: behandler, vejleder, rådgiver, terapeut, counselor. Betegnelsen er ikke vigtig for os – det vigtige er at det er mennesker med indsigt og medmenneskelighed.

Vores grundmodul er sat sammen på en måde som vi håber giver en grundlæggende viden og indsigt i de vigtigste elementer i arbejdet med denne store gruppe mennesker. Vores undervisning er både erfarings- og videns baseret, og den dækker bredt. Mange af de temaer vi kommer ind på, vil blive uddybet i de andre moduler, hvor der også vil blive henvist til relevant faglitteratur.
I dette grundmodul vil vi komme ind på hvad misbrug og afhængighed egentlig er for en størrelse.

Hvad er forskellen på at have et misbrug og have en afhængighed?
Hvad ER afhængighed?
Hvad vil det sige at være medafhængig?
Hvad er Voksen Barn-problematikker?
Hvad skal man være opmærksom på i forhold til at være en god behandler, og samtidig passe på sig selv?

Vi ønsker at det skal blive en god oplevelse for både kursister og undervisere at være en del af dette modulopbyggede kursusforløb, at alle får så meget som muligt ud af det.
Alle underviserne på kursusforløbet, er også undervisere på DAC-uddannelsen på Frederiksberg. De underviser ud fra nogle grundbegreber og ud fra en forventning om en vis grundindsigt i de grundlæggende problemstillinger. Derfor har vi valgt at alle skal igennem et grundmodul, inden de tager de andre moduler.

GRUNDMODUL BESKRIVELSE SOM PDF

Vi glæder os til at se dig.
– Frank og Fie

Print Friendly, PDF & Email