Hvorfor er DAC-uddannelsen kommet til Færøerne?

Efter at det Færøske Lagting vedtog en lov med krav om, at personer der arbejder med misbrugere skal have en faglig relevant misbrugsuddannelse – blev DAC-uddannelsen kontaktet og spurgt om vi havde ideer til at løse det problem. Du kan læse om loven her (PDF)
Efter et par møder enedes vi om at tage al fagviden/teori fra DAC-uddannelsen, koge det ned og sætte dem op i moduler.
Vi har også besluttet, at vi løbende vil få materialet og undervisningen oversat til færøsk, lige som der på sigt vil blive oplært og uddannet færøske undervisere.
Vi forventer at kunne overdrage en færdig uddannelse om 3 til 5 år til vores færøske samarbejdspartnere. DAC-Uddannelsen vil forsat stå på sidelinjen med supervision, nye tilbud og faglig støtte.

DAC-Uddannelsen er en Misbrugsbehandler-uddannelse. Se mere her: www.dac-uddannelsen.dk
Det er derfor et krav, at for at deltage i de forskellige moduler skal grundmodulet på 3 dage være gennemført.
De forskellige moduler kan efter grundmodulet tages i den rækkefølge og det antal den enkelte har lyst til og brug for. Efter hver afholdt modul oplyser underviser om hvilken litteratur, der anbefales.
Hvis samtlige moduler gennemføres er planen, at der kan afholdes eksamen ud fra en skriftlig opgave og et uddannelsesbevis vil blive udstedt. Det vil vi komme mere ind på senere.

DAC-uddannelsen giver i Danmark 90 ECTS-point. Vi forventer/håber at det samme bliver tilfældet med den færøske uddannelse.

MODULOVERSIGT (PDF)

Print Friendly, PDF & Email