Fagforeningen SAFU

SAFU er fagforeningen for ansatte i afhængighedsbehandlingen. SAFU hjælper funktionæransatte med at forhandle løn- og arbejdsforhold, med at få udformet ansættelseskontrakt og med at finde rundt i diverse love og bestemmelser.

Safu fagforening

SAFU står bag Foreningen af Certificerede Misbrugsbehandlere (FACM) og er det faglige bindeled til A-kassen, FTF-A.

SAFU er medlem af hovedorganisationen, FTF, der er organisation for størsteparten af de danske sundhedsorganisationer.

>> Læs mere om fagforeningen SAFU.

Print Friendly, PDF & Email