Fag og opgaver

På DAC-uddannelsen er der daglig undervisning i tidsrummet kl. 9.00–13.15 (en gang imellem til kl. 14.15 eller 15.15). Undervisningen varetages af eksterne fagfolk, som har ekspertise inden for det givne undervisningsfag.

Sideløbende med undervisningen er der indlagt en række skriftlige opgaver og interne prøver, som relaterer sig til de faglige emner. Endelig indgår der to praktikophold i DAC-uddannelsen.

Bøger og materialer

Ved studiestart udleveres alle de bøger, som skal læses under uddannelsen.

Download litteraturlisten her.

Print Friendly, PDF & Email