Eksamen på DAC-uddannelsen

DAC-uddannelsen afsluttes med en individuel, mundtlig eksamination, hvor den studerende med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt skal demonstrere sin indsigt og viden inden for afhængighedsbehandling, -rådgivning og/eller -forebyggelse. Eksamensprojektet skrives individuelt eller i grupper.

Eksempler på problemstillinger kan fx være:

  • Typer af afhængighed
  • Behandlingsmetoder
  • Særlige målgrupper
  • Etiske spørgsmål
  • Tværfagligt samarbejde

Ønsker du at vide mere om eksamen og om, hvordan den fungerer i praksis?

>> Ring 42 49 32 92

    Print Friendly, PDF & Email