ECTS

DAC-uddannelsen udløser 90 ECTS-point.


ECTS-systemet kan lette din mulighed for at få godkendt en uddannelsesaktivitet ved en anden institution i Danmark eller udlandet, fordi det er en fælles måleenhed for studieomfang.

Hvad er ECTS?

ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til. ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men hvor stor en samlet arbejdstid, du skal forvente at bruge for at gennemføre et forløb.

De ECTS-point, en uddannelse omfatter, angiver altså den tid, du kan forvente at skulle bruge til undervisning, forberedelse, undersøgelser, læsning, øvelser, opgaveskrivning, eksamen og øvrige aktiviteter, som er nødvendige for at gennemføre netop den uddannelse.

ECTS-point tildeles til studerende, der gennemfører forløbet og består de bedømmelser, som hører til uddannelsen, og man får ikke tildelt ECTS-point blot for at følge undervisningen.

 

👍🏼 Uddan dig på kun 18 måneder

👍🏼 Mange karrieremuligheder

👍🏼 SU-berettiget voksenuddannelse

Print Friendly, PDF & Email