Download

Her kan du finde diverse filer til fri download.

Det er også her, du finder ansøgningsskemaet til optagelse på DAC-uddannelsen.

Filerne åbner i et nyt vindue.
Du kan derfor opleve at skulle slå en eventuel “Pop-up Blocker” fra på computeren.

Studieordning

I studieordningen findes alle de gældende rammer og bestemmelser for undervisning, eksamen, skriftlige opgaver, praktik etc.

Studiehåndbog

Studiehåndbogen er en vejledning i, hvordan uddannelsens studieordning implementeres i dagligdagen. Studiehåndbogen er med til at afgrænse, hvilke krav og forventninger der stilles til den studerende om bl.a. studieforløb, studieteknik, undervisning, opgaveskrivning, vejledning, gruppearbejde, praktik, litteratur, eksamen etc.

Praktiksteder

Listen viser de praktiksteder, som har sagt ja til at stå til rådighed for DAC-uddannelsens studerende. Studerende må gerne selv finde andre steder at tage i praktik. Disse skal blot godkendes af studieadministrationen.

Litteraturliste

LItteraturlisten er en oversigt over de bøger, som bliver udleveret til DAC-uddannelsens studerende ved studiestart, og som løbende bliver som obligatorisk læsning under uddannelsens enkelte fag. Derudover skal de studerende i forbindelse med opgaveskrivning påregne at læse yderligere litteratur omhandlende specifikke emner.

Hvorfor vælge DAC-uddannelsen?

Uddan dig på kun 18 måneder

 

Mange karrieremuligheder

 

SU-berettiget voksenuddannelse

 

Har du spørgsmål og ønsker at vide mere?

Print Friendly, PDF & Email