Download

Her kan du finde diverse filer til fri download.

Det er også her, du finder ansøgningsskemaet til optagelse på DAC-uddannelsen.

Filerne åbner i et nyt vindue.
Du kan derfor opleve at skulle slå en eventuel “Pop-up Blocker” fra på computeren.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet om optagelse på DAC-uddannelsen udfyldes og indsendes til studieadministrationen senest d. 1. marts med studiestart i september. Bemærk venligst, at ansøgningsfristen for at ansøge om optagelse mhp. studiestart i 2018 er forlænget til d. 15. august.

>> Læs her om optagelsesproceduren.

Folder

DAC-uddannelsens folder er en kort introduktion til uddannelsen.
For yderligere indblik i rammer, opbygning og det daglige virke opfordrer vi til at downloade studieordningen og studiehåndbogen, som også findes på denne side.

Studieordning

I studieordningen findes alle de gældende rammer og bestemmelser for undervisning, eksamen, skriftlige opgaver, praktik etc.

Studiehåndbog

Studiehåndbogen er en vejledning i, hvordan uddannelsens studieordning implementeres i dagligdagen. Studiehåndbogen er med til at afgrænse, hvilke krav og forventninger der stilles til den studerende om bl.a. studieforløb, studieteknik, undervisning, opgaveskrivning, vejledning, gruppearbejde, praktik, litteratur, eksamen etc.

Praktiksteder

Listen viser de praktiksteder, som har sagt ja til at stå til rådighed for DAC-uddannelsens studerende. Studerende må gerne selv finde andre steder at tage i praktik. Disse skal blot godkendes af studieadministrationen.

Litteraturliste

LItteraturlisten er en oversigt over de bøger, som bliver udleveret til DAC-uddannelsens studerende ved studiestart, og som løbende bliver som obligatorisk læsning under uddannelsens enkelte fag. Derudover skal de studerende i forbindelse med opgaveskrivning påregne at læse yderligere litteratur omhandlende specifikke emner.

Hvorfor vælge DAC-uddannelsen?

Uddan dig på kun 18 måneder

 

Mange karrieremuligheder

 

SU-berettiget voksenuddannelse

 

Har du spørgsmål og ønsker at vide mere?