Afhængighed

Du vil få viden om afhængighed og dens konsekvenser

Denne del af undervisningen har til formål at give den studerende et nuanceret billede af begrebet ’afhængighed’.

Den studerende får gennem undervisning i de fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som afhængighed medfører, et teoretisk grundlag for misbrugsbehandling, rådgivning og forebyggende arbejde.
Den studerende får desuden viden om de forskellige former for afhængigheder, fx alkoholisme, ludomani og afhængighed af narkotiske stoffer.

Eksempler på samfundsrelaterede fag er

  • Gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblematikker
  • Kriminalitet og antisociale personlighedstræk
  • Familien og de voksne børn
  • Unge med misbrugsproblemer
  • Hvordan reagerer hjernen, når man tager stoffer?

Eksempler på afhængighedsrelaterede fag er:

Se også mere om de forskellige rådgivnings- og behandlingsmetoder, du som studerende vil få undervisning i. Desuden vil du blive trænet i forskellige former for kommunikation.

Print Friendly, PDF & Email