Vidensdeling

Følgende links indeholder relevant viden inden for studiet af afhængigheder:

Center for Alkoholforskning:
www.si-folkesundhed.dk/Forskning/Sundhedsvaner/Alkohol.aspx
Center for Rusmiddelforskning:
www.crf.au.dk
Dansk Center vedrørende Alkohol og andre Afhængighedssygdomme:
www.dcaa.dk
Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade:
www.spiseforstyrrelser.dk
Misbrugspolitisk Magasin: 
www.misbrugspolitiskmagasin.dk
Stof – tidsskrift for stofmisbrugsområdet: 
www.stofbladet.dk
VCF Socialt Udsatte udgiver gratis bøger og tidsskriftet ’Udsat’: 
www.servicestyrelsen.dk