Ved framelding

Følgende er retningslinjerne for refusion, hvis man framelder sig uddannelsen efter betalingen af sats(er):

Indtil to måneder før studiestart refunderes majsatsen minus kr. 6.000,- i administrationsgebyr.

Mellem én og to måneder før studiestart refunderes 50% af majsatsen.

Én måned før studiestart refunderes 30% af majsatsen og 50% af augustsatsen.

Efter studiestart gives der ingen refusion.

 

Særlige omstændigheder
Ved afbrydelse af uddannelsen fra og med første undervisningsdag er der sædvanligvis ingen refusion.

Undtagelsen er særlige tilfælde, hvor den studerende kan dokumentere, at afbrydelsen er uforskyldt og skyldes uforudsete omstændigheder, fx alvorlig sygdom, dødsfald i familien el. lign.