Uddannelsesforløb

DAC-uddannelsen består af tre semestre, som strækker sig over 18 måneder. Der er studiestart hvert år den første uge i september.

Nedenstående diagram er en grov inddeling af uddannelsesforløbet. Den endelige semesterplan bliver oplyst ved begyndelsen af hvert semester.

1. Semester 2. Semester 3. Semester

Sep. – okt.
Undervisning
Opgave:
Individuel målsætning for praktik 1

Jan.
Undervisning
Opgave:
Individuel målsætning for praktik 2
Journalopgave 1
Aug.
Opgave:
Projektopgave 1
Efterårsferie (uge 42) Feb. – maj
Træningspraktik (12 uger)
Opgave:
Journalopgave 2
Sep.
Undervisning
Nov-dec.
Observeringspraktik (6 uger)
Opgave:
Logbog
Maj – juni
Undervisning
Okt.
Opgave:
Projektopgave 2 og prøveeksamen
Efterårsferie (uge 42)
Juleferie Sommerferie (juli)

Nov. – dec.
Undervisning
Juleferie

    Jan. – feb.
Eksamensprojekt og eksamen