Spørgsmål og Svar

 

Hvordan søger jeg ind på DAC-uddannelsen?
Ansøgning om optagelse sker på et separat ansøgningsskema, som kan downloades her. Ansøgningerne skal være studieadministrationen i hænde senest d. 1. maj, men behandles i takt med, at de modtages. Du kan læse mere om ansøgningsproceduren her.

OBS. Vi har stadig ledige pladser til studieopstart i september 2017. Vi modtager derfor stadig ansøgninger.

Hvor meget koster DAC-uddannelsen? 
Læs om dette under økonomi.

Hvordan kan jeg få uddannelsen finansieret?
En stor del af DAC-studerende får deres uddannelse betalt af jobcenteret som en del af deres revalidering. Andre studerende er selvbetalende og lever af SU og SU-lån. Er du selvbetalende, skal du være opmærksom på, at du kan søge supplerende stipendium.
Som studerende på DAC-uddannelsen er du ikke berettiget til SVU.

Hvad er adgangskravene?
Dette kan du læse om under adgangskrav.


Hvor lang tid skal jeg have været ude af mit misbrug?
Du skal minimum have været ude af dit misbrug i to år, når du starter på uddannelsen. Dette adgangskrav er primært istandsat for at give dig de bedst mulige forudsætninger for at møde de udfordringer, som DAC-uddannelsen og dit kommende virke som misbrugsbehandler indebærer.

Bliver du nødt til at vente et år eller mere, inden du kan starte på uddannelsen, kan du i mellemtiden vælge at bruge tiden på hf-kurser, pc-kørekort, praktik, frivilligt arbejde inden for afhængighedsbehandling eller andre studieforberedende aktiviteter.

Skal jeg være tidligere misbruger for at komme ind på DAC-uddannelsen?
Nej, det er absolut ikke et kriterium. Se nærmere under adgangskrav.

Hvilke engelskkundskaber skal jeg have?
Dele af pensum er på engelsk, og du skal derfor være i stand til at læse og forstå engelsk. Vi kræver ikke, at du skal kunne udtrykke dig mundtligt eller skriftligt på engelsk. Desuden foregår den førende forskning i USA og Irland, hvorfra meget ny litteratur også kommer. Gode engelskkundskaber åbner derfor en række døre for dig som kommende misbrugsbehandler.

Kan jeg have studiejob i løbet af DAC-uddannelsen?
Du kan godt have et studiejob i løbet af DAC-uddannelsen. Dog skal du være opmærksom på, at DAC-uddannelsen er et fuldtidsstudium, hvorfor vi anbefaler maksimum 10-15 timers erhvervsarbejde ugentligt.

Kan jeg tage DAC-uddannelsen som fjernstudium?
Nej. DAC-uddannelsen er et fuldtidsstudium, som varer 18 måneder. Uddannelsen er designet som en helhed, og al undervisning foregår i DAC-uddannelsens lokaler. Derfor kan uddannelsen ikke kan tages som fjernstudium ved siden af arbejde.

Må jeg være i praktik, hvor jeg har været i behandling?
Som udgangspunkt fraråder vi, at du er i praktik det samme sted, som du har været i behandling. Det kan være svært at indtage rollen som behandler pga. de relationer, du har indgået på stedet. Det er i særlig grad tilfældet, hvis din tidligere behandler stadig arbejder der.

Kan jeg søge økonomisk hjælp til betaling af DAC-uddannelsen via fx fonde?
Ja. Men DAC-uddannelsen hjælper ikke til med at søge fonde o.lign. Alle økonomiske forhold er ansøgernes eget ansvar.