SkoleKom

SkoleKom er DAC-uddannelsens virtuelle forum, hvor de studerende afleverer opgaver og kommunikerer indbyrdes samt med studieadministrationen. Det er også et forum for videreformidling af undervisningsmateriale.

Studieadministrationen opretter konferencer og udleverer brugerID og adgangskoder. Der oprettes konferencer til hvert hold, hvor der kan skrives beskeder til hele holdet. Der oprettes særskilte konferencer til undervisningsmateriale og opgaver. Det er også muligt at benytte SkoleKom til mailudveksling mellem enkeltpersoner.