Sitemap

Vigtige sider

Få et overblik over de vigtigste undersider. 

 • Uddannelsesforløbet hos DAC.
 • Vidensdeling. Vi har samlet relevante links til den viden der ligger inden for studiet af afhængigheder. 
 • Rådgivning og behandling. Studerende på DAC bliver præsenteret for en række forskellige former for rådgivnings- og behandlingsmetoder. Se mere om det her. 
 • Informationsøgning på uddannelsen. Som studerende på DAC-Uddannelsen vil man selv få behov for at søge efter littereatur eller supplerende materiale. Se hvilke søgemaskiner vi anbefaler. 
 • Adgangskrav. Se hvilke kriterier du skal opfylde for at blive optaget på DAC-Uddannelsen. 
 • Kortere skriftlige opgaver. Som studerende skal du lave en række kortere skriftlige opgaver, samt to projektopgaver. Læs mere om omfaget her. 
 • Studieliv. Læs mere om studielivet på uddannelsen. 
 • Fag og opgaver. Se hvordan og hvornår undervisningen foregår. 
 • Kommunikation og formidling. På undervisningen bliver du klogere på, hvordan man som rådgiver skal kommunikere med både klient og offentligt instanser. 
 • Kontakt. Få vores kontaktoplysninger og få mere information om de dygtige undervisere du vil møde på uddannelsen. 
 • Optagelse. Se mere om hvad ansøgelsesproceduren er, og om hvordan du bliver optaget. 
 • Økonomi. DAC-Uddannelsen er brugerbetalt. Se mere om betingelserne her. 
 • Praktik. Bliv klogere på hvordan uddannelsens to obligatoriske praktikophold fungerer. 
 • Eksamen. Læs mere om hvordan eksamen fungerer. 
 • Rådgivning og behandling. Se hvilke rådgivnings og behandlingsmetoder du stifter bekendtskab med på uddannelsen. 
 • Downloads. Her finder du alle dokumenter du kan få behov for at downloade såsom studieordning, ansøgningsskema og studiehåndbog. 
 • SU og DAC-Uddannelsen. Uddannelsen er SU berretiget. Se mere om hvordan du søger. 
 • Beskæftigelse. Se mere om beskæftigelsesmulighederne. 
 • Om DAC. Få mere information om Danish Addiction Counselor (DAC) uddannelsen.
 • Projektopgaver på DAC. Få mere information om de to projektopgaver man skal skrive på DAC. 
 • Praktik 1 og 2. Læs mere om de to obligatoriske praktikforløb. 
 • Praktikinstitutioner. Se hvordan man finder en praktikinstitution under uddannelsen. 
 • Fagområder. Se hvilke fagområder uddannelsen især berører. 
 • Afhængighed. Afhængighed som fagområde i undervisningen. 
 • SkoleKomSkoleKom er uddannelsens virtuelle forum.
 • A-kassen FTF-A. Se mere om a-kassereglerne i forbindelse med uddannelsen.