Praktikinstitutioner

Det er den studerendes eget ansvar at skaffe praktikplads. Studieadministrationen står til rådighed med hjælp i ansøgningsprocessen.

DAC-uddannelsen har kontakt med en række institutioner, der er godkendt som praktiksteder. Listen kan bruges som udgangspunkt til at søge praktikplads, men det er ikke et krav at vælge en institution fra listen. Hvis den studerende finder et alternativt praktiksted, skal det godkendes af studieadministrationen.

Download listen over godkendte praktikinstitutioner her.