Praktik

Der indgår to praktikophold i DAC-uddannelsen, hvis formål det er at udforske og afprøve en behandlers arbejdsfunktioner. Den studerende får under praktikken tilknyttet en praktikvejleder, som hver tredje uge skal vurdere og godkende den studerendes indsats.

Begge praktikophold er ulønnede og fordelt på 37 timer ugentligt, hvoraf syv timer er afsat til studieaktiviteter. Fordelingen af disse timer aftales med praktikstedet.

Uddannelseslederen kommer på praktikbesøg i den ene eller begge praktikker. Besøgets funktion er af støttende og læringsmæssig karakter og tjener desuden til at opretholde en god kontakt mellem studerende, uddannelse og praktiksted.

Forud for hvert praktikophold skal den studerende udfylde et målsætningsskema.