Praktik 1 og 2

Praktik 1

Praktik 1 er en observationspraktik, som forløber over en periode på 6 uger. Der veksles mellem praktik og skriftlig studierefleksion. Den studerende skal under praktikken observere og i et begrænset omfang varetage en behandlers arbejdsfunktioner. Desuden skal den studerende gøre sig erfaringer med at skrive logbog.

Praktik 2

Praktik 2 er en træningspraktik, som forløber over en 12-ugersperiode vekslende mellem praktik og skriftlig opgave. Den studerende skal under denne praktik under supervision varetage en behandlers arbejdsopgaver samt producere datamateriale ved at følge en eller to klienter. Datamaterialet skal bruges til journalopgave 2.