Om DAC

Uddannelsen Danish Addiction Counselor (DAC) blev oprettet i 1993 af Frederiksberg Centeret. Den bærende tanke var at skabe en uddannelse, som kunne tilføre behandlingsinstitutionerne professionalisme samt faglig og etisk kvalitet.

Bemærk at DAC-uddannelsen er en del af Frederiksberg Centeret, men er uafhængig af behandlingsfilosofien.

Hvad kan jeg bruge DAC-uddannelsen til?

Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling af afhængige og deres pårørende. Den studerende opnår gennem uddannelsen teoretisk og praktisk viden om afhængighed – og er efter bestået eksamen kvalificeret til at arbejde som misbrugskonsulent eller afhængighedsbehandler. En DAC-uddannets arbejde kan også have mere forebyggende karakter og omfatte oplysning og opsøgende arbejde. Derudover kan DAC-uddannelsen bruges mere bredt inden for relationsarbejde, mentorarbejde, coaching, adfærdsændring mv.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium på 18 måneder med start en gang om året (første uge i september). På uddannelsens tre semestre veksles der mellem teori og praksis. DAC-uddannelsen er brugerbetalt og SU-godkendt. Dimittender er i øvrigt berettiget til optagelse i en A-kasse.