Økonomi

DAC-uddannelsen er brugerbetalt. Der betales i henholdsvis maj og august måned før studiestart.

Satserne i 2017 er:

Majsatsen  
1. semester 41.400 kr.
Obligatorisk faglitteratur og kompendier 7.200 kr.
Ialt 48.600 kr.
Augustsatsen  
2. semester 38.400 kr.
3. semester 38.400 kr.
I alt 76.800 kr.

Ved egenbetaling kan den studerende søge SU og SU-lån.
Der kan søges om supplerende stipendium til undervisningsafgiften.