Kortere skriftlige opgaver

Inden den afsluttende eksamen skal den studerende på DAC-uddannelsen skrive en række kortere skriftlige opgaver efterfulgt af to projektopgaver.

Logbog
I løbet af uddannelsens første praktik skal alle studerende skrive logbog. Logbogen er ment som et redskab til at reflektere over aspekter som praktikantrollen, behandlerrollen, arbejdsmetoderne og personalegruppen.

Individuelt målsætningsskema
Forud for praktikopholdene skal den studerende udarbejde et individuelt målsætningsskema. Her skal den studerende med udgangspunkt i praktikstedets profil og metoder opstille en række mål for praktikken. Det individuelle målsætningsskema er ment som et læringsredskab, som kan være med til at sætte refleksioner i gang, som kan bruges i samtaler med praktikstedet. Download individuelt målsætningsskema.

Journalopgaver
Den studerende skal skrive to journalopgaver med tilhørende behandlingsplan. Med journalopgaverne skal den studerende give en systematisk redegørelse for en klients problemstillinger og behandlingsforløb. Download journalskema.