Kommunikation og formidling

Der undervises i forskellige former for kommunikation og formidling. Det gælder både den interne kommunikation med kolleger og klienter og den eksterne kommunikation med offentlige instanser. Undervisningen omfatter skriftlig og mundtlig formidling, supervision og terapeutisk kommunikation.

Desuden undervises der i sociallovgivning, da en rådgiver ofte i praksis fungerer som bindeled mellem klient og offentlige instanser.

Blandt DAC-uddannelsens fag om kommunikation og formidling kan nævnes:

  • Skrivekursus i journal, status og behandlingsplan
  • Visuel præsentationsteknik
  • Praktiske øvelser i foredrag og mundtlig formidling
  • Terapeutisk kommunikation.