Fagområder

DAC-uddannelsens faglige indhold bygger på WHO’s definition af afhængighed, ICD-10. 

Den studerende bliver præsenteret for en bred vifte af behandlingsmetoder og metoder til forebyggelse.

Undervisningen er helhedsorienteret og er kendetegnet ved tværfaglighed. Den varetages af læger, psykologer, terapeuter, misbrugskonsulenter, socialrådgivere, pædagoger, magistre og skuespillere, som alle arbejder med fagområdet til daglig.

Undervisningen kan beskrives ud fra tre overordnede kategorier, som i praksis er overlappende og vekselvirkende:

  • Afhængighed
  • Behandling – filosofi og metode
  • Kommunikation og formidling