Fag og opgaver

På DAC-uddannelsen er der daglig undervisning i tidsrummet kl. 9.00–13.00 (en gang imellem til kl. 14.00 eller 15.00). Undervisningen varetages af eksterne fagfolk, som har ekspertise inden for det givne undervisningsområde.

Sideløbende med undervisningen er der indlagt en række skriftlige opgaver, som relaterer sig til de faglige emner. Endelig indgår der to praktikophold i DAC-uddannelsen.

 

Ved studiestart udleveres alle de bøger, som skal læses under uddannelsen.
Download litteraturliste.