Eksamen

DAC-uddannelsen afsluttes med en individuel, mundtlig eksamination, hvor den studerende med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt skal demonstrere sin indsigt og viden inden for afhængighedsbehandling, -rådgivning og/eller -forebyggelse. 

Eksempler på problemstillinger kan fx være behandlingsmetoder, særlige målgrupper, etiske spørgsmål, udfordringer i forbindelse med samarbejdspartnere etc.

Eksamensprojektet skrives individuelt eller i grupper.