Download

>> Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet om optagelse på DAC-uddannelsen udfyldes og indsendes til studieadministrationen senest d. 1. marts med studiestart i september. Læs her om optagelsesproceduren.


>> Folder

DAC-uddannelsens folder er en kort introduktion tiluddannelsen. For yderligere indblik i opbygning og det daglige virke anbefaler vi at downloade studieordningen og studiehåndbogen.


>> Studieordning

Her findes alle de gældende bestemmelser for eksamen, opgaver, praktik etc.


>> Studiehåndbog

Studiehåndbogen er en vejledning i, hvordan uddannelsens studieordning implementeres i dagligdagen. Studiehåndbogen er med til at afgrænse, hvilke krav og forventninger, der stilles til den studerende. Uddannelsens litteraturliste er inkluderet.


>> Praktikinstitutioner

Dette er en oversigt over de institutioner, som DAC-uddannelsen bruger som praktiksteder. Studerende må gerne selv finde andre steder at tage i praktik. Disse skal blot godkendes af studieadministrationen.


>> Litteraturliste

LItteraturlisten er en oversigt over de bøger, som bliver udleveret til DAC-uddannelsens studerende ved studiestart, og som løbende vil blive anført som obligatorisk læsning under uddannelsens enkelte fag. Derudover skal de studerende ifm. opgaveskrivning påregne at læse yderligere litteratur omhandlende specifikke emner.