Beskæftigelsesmuligheder

DAC-uddannelsen har en bred tilgang til afhængighed, hvorfor den rummer en vifte af erhvervsgivende kompetencer. DAC-uddannede kan således arbejde i primær- og efterbehandling af forskellige former for afhængighed og kan ligeledes rådgive pårørendegrupper.

Endelig kan en DAC-uddannets arbejde have en mere forebyggende karakter og omfatte oplysning og opsøgende arbejde. DAC-uddannede ansættes både i offentligt og privat regi.

Løbende arbejdsmarkedsstatistikker udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut viser, at DAC-uddannede har gode muligheder for at komme i arbejde efter endt uddannelse.